Forskningsprojekt: Barnen i Faluns gruv- och bruksmiljöer: En forsknings- och dokumentationscirkel

Projektledare
Deltagare
Helena Kåks, Dalarnas forskningsråd, Falun
Projektperiod
-
Projektstatus
Under planering
Beskrivning
Projektet syftar till att ta fram ny kunskap, men också samla den som redan finns, om livsvillkoren för de barn, upp till femton år, som har haft direkt eller indirekt anknytning till gruv- och bruksmiljöerna i Falun kommun, framför allt Falu gruva med tillhörande anläggningar och Utbruken.

Det handlar i första hand om att dokumentera livsvillkoren för de barn som växte upp med föräldrar eller andra släktingar som arbetade i de aktuella industrierna, men också, om vi går längre tillbaka i tiden, de barn som själva arbetade där. Hur kom de anhörigas, eller det egna, industriarbetet att prägla barndomen vad gäller skolgång och fritid, men också en sådan sak som framtidsdrömmar och yrkesval? Skolades man som barn in i en särskild gruv- eller brukskultur – och hur såg denna i så fall ut? Och vilken roll spelade det dominerande bolaget – Stora Kopparbergs Bergslags AB – i dessa barns liv, när det gäller till exempel skolgång och annan utbildning? Det handlar också om de barn som rent fysiskt växte upp i närheten av industrimiljöerna och kanske använde dem som spännande (och farliga) lekplatser. Sammantaget handlar det om en typ av historia som knappast alls finns dokumenterad och som därför kan vara svår att få fatt i. Genom intervjuer och äldre minnesskildringar men också genom studier av äldre bilder och texter bör det emellertid vara möjligt att få fram ny kunskap.

Projektet är tänkt att genomföras i form av en forsknings- och dokumentationscirkel under 2009, i samarbete med Stiftelsen Stora Kopparberget och Dalarnas forskningsråd. Resultatet från cirkeln kommer att redovisas i bokform. Nästa steg blir att implementera kunskapen från cirkelarbetet i framför allt Falu kommuns skolor, till exempel genom framtagande av en lärarhandledning, men också en fortbildningskurs arrangerad av Högskolan Dalarna.
Nyckelord
Barn industrimiljöer Falun historia
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Världsarvets världar
Ämne
Historia
Finansiärer