Forskningsprojekt: Patientsäkerhet

Projektledare
Christina Lindholm, Hälsa och Samhälle Högskolan Dalarna
Deltagare
Gill Sörensen Duppils
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Sveriges kommuner & Landsting (SKL) har inlett en nationell satsning för att öka patientsäkerheten i landet. Högskolan Dalarna kommer i samarbete med Landstinget i Dalarna och ev. dess kommuner att genomföra projekt inom ramen för patientsäkerhet där studenter involveras. Preliminärt ingår en hygienstudie (start hösten 2008) och en studie om prevention av trycksår (start våren 2009).
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer
Publikationer