Forskningsprojekt: 31052 LOWWEAR-WP1 varmvalsning

Projektledare
Jonas Lagergren, Jernkontoret
Deltagare
Mohammed Tahir
Joakim Ebervik , Outokumpu Stainless
Ossi Kangas , Rautaruukki Oyj
Kenneth Norberg, Sandvik Materials Technology
Jimmy Pettersson , SSAB Oxelösund AB
Björn Sjögren , Mefos, Borlänge
José Tinoco , Åkers Sweden AB
Per Wikström , SSAB Tunnplåt AB
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Gemensam stålforskning inom Jernkontorets teknikområden TO 31 Band och plåt.
För att minska och styra valsslitaget så krävs sann kunskap kring den komplexa tribologi som sker fördolt i metall-metall kontakten mellan valsar och band. För att våra valsverk ska få försteg och finnas med i den absoluta framkanten i valsteknikutveckling krävs detta spetskunnande. Mätbart i form av sänkt valsslitage, “upgraded” bandyta, högre utbyte och bättre bandprofil/planhet. När exakt ska ett valsbyte planeras, går det att fortsätta att valsa? Hur stor är den verkliga friktionen när man använder olika valstyper och valsar olika band av olika hårdhet? Val av valssmörjolja? För att svar på bl. a. detta är den enda vägen och det vetenskapligt mest avancerade att direktmäta i kontaktytan; det verkliga valsslitaget, valsprofiler, temperaturer på vals och band, friktionen och valstrycket.
Nyckelord
Varmvalsning, Roll gap, valsslitage, krona, termisk bombering, prediktering modell, arbetsvalsar, Hot rolling, Roll gap, roll wear, crown, thermal bombering, prediction model, work rolls
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Energimyndigheten
Publikationer