Forskningsprojekt: Studier angående bildningsmekanismer för igensättningar i gjutrör

Projektledare
Voicu Brabie
Deltagare
Arashk Memarpour
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Igensättningar definieras som avsättningar av fasta icke metalliska inneslutningar på gjutrörsväggen som förhindrar flödet av stål genom gjutröret och minskar möjligheterna till sekventiellgjutning. Dessutom kan igensättningen spolas bort och orsaka kvalitetsfel under stränggjutningsprocessen.

Igensättningen kan ske genom 4 olika mekanismer:

• Reaktion mellan stål och infodringsmaterial
• Syrediffusion genom keramiska materialet
• Endogena inneslutningar som fastnar på gjutröret
• Temperatur fall i gjutrör som leder till oxidutskiljning
Nyckelord
igensättning, stränggjutning
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
KK-stiftelsen
Outokumpu Stainless AB
Ovako Bar AB
Publikationer