Forskningsprojekt: Världsarvets paradoxer – människors föreställningsvärldar i skuggan av globala ambitioner

Projektledare
Peter Bretschneider
Deltagare
Tove Holmqvist
Ann-Kristin Ekman, SLU
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Utnämnandet av världsarv är en ganska ny företeelse som röner mer och mer uppmärksamhet. Unescos världsarvskonvention daterar sig till 1972 och ambitionen är att peka ut de ”arv”, platser, byggnader, områden, hela städer och företeelser, både från natur- och kultursynpunkt, som är viktiga för mänskligheten att bevara för all framtid. Det globala utnämnandet av specifika platser som ”värd att bevara för hela mänskligheten” är i sin grund ett kulturellt ställningstagande som har visat sig ha stora ekonomiska och politiska följdverkningar på lokalnivå.

Forskningsprojektet ämnar belysa lokala perceptioner av ”världsarv” och deras betydelser för lokala politiska och ekonomiska processer i relation till den globaliserade idén om världsarv som Unesco står för.
Nyckelord
Forskningsprofil
Världsarvets världar
Ämne
Socialantropologi
Finansiärer
Högskolan Dalarna