Forskningsprojekt: Formverktyg med anti-galling ytor

Projektledare
Mikael Olsson
Deltagare
Mikael Olsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, SSAB Tunnplåt AB och Uddeholm Tooling AB. Projektet är helfinansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Huvudmålen med det föreslagna projektet är att:
i) påtagligt öka förståelsen för de friktions- och nötningsmekanismer som orsakar problem i form av galling i samband med formning av metall, speciellt höghållfast stål, och hur man kan kontrollera dessa mekanismer i olika formningsoperationer. ii) stärka den framtida samverkan mellan Högskolan Dalarna och stålindustrin genom ett ökat samarbete inom forskning och utveckling.

Projektplan
i) Friktions- och nötningsegenskaperna hos ett antal verktygsstål, såväl traditionella kvaliteter som nyutvecklade kvävelegerade pulvermetallurgiska kvaliteter utvecklade av Uddeholm Tooling AB, PVD beläggningar samt smörjmedel kommer att utvärderas i samband med formning av avancerade höghållfasta stål.
ii) Noggrann karakterisering av triboytorna kommer att genomföras mha avancerade mikroskopi- och ytanalystekniker (SEM, AES, ToF-SIMS, etc.) för att få en fördjupad kunskap om de rådande friktions- och nötningsmekanismerna.

Förväntade resultat omfattar:
i) ökade kunskaper rörande de mekanismer som kontrollerar initiering av galling i samband med formning av metall möjliggör utvecklingen av nästa generations formverktyg, PVD-beläggningar och smörjmedel eller kombinationer av dessa.
ii) utveckling av modeller med fokus på de förhållanden som möjliggör formning av avancerade höghållfasta stål utan större problem.
iii) stärkta forskningsmiljöer vid Högskolan Dalarna och de medverkande företagen.
Nyckelord
Formning, formverktyg, höghållfast stål, galling, tribologi, Metal forming, forming tools, high strength steel, galling, tribology
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
SSAB Tunnplåt AB
Stiftelsen för strategisk forskning
Uddeholm Tooling