Forskningsprojekt: Energiförbrukning - Analys av tester och mätmetoder för idrottare

Projektledare
Helena Bellardini
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
För att kunna hävda sig i den allt hårdare konkurrensen måste dagens idrottare träna på det mest effektiva och optimala sättet. Den som vill nå framgång har inte råd med att lägga ner energi och tid på träning som inte ger det önskade resultatet. Optimering av träningsprocessen förutsätter att man vet (och inte tror) hur kroppens olika organsystem reagerar på träningsstimuli. Detta kräver i sin tur att man har tillgång till verktygsarsenal för att kunna mäta och utvärdera träningens inverkan på kroppen och prestationsförmågan. Denna verktygsarsenal utgörs av diverse tester och mätmetoder.

För att optimera träningsprocesserna och undvika att kroppen försätts i ett katabolt tillstånd, som kan resultera i nedbrytning av nödvändig muskelmassa, är det av stor vikt att veta om energiintaget motsvarar energiförbrukningen. Därtill är det inom många idrottsgrenar nödvändigt att ha kontroll över och att kunna påverka kroppsvikten för att optimera prestationsförmågan. Därför är det förvånande att beskrivningar av mätning av energiförbrukning finns i så ringa omfattning eller inte alls i litteratur som behandlar tester för idrottare. Däremot så finns metoder väl beskrivna inom forskning då de är viktiga redskap för att svara på frågeställningar inom området.

Beskrivning av mätmetoder för att analysera energiförbrukning saknas i den limiterade litteratur som behandlar testmetodik för idrottstillämpning och finns endast i ringa omfattning i litteratur för hälsofrämjande arbete. Det finns därför ett behov av litteratur där tester och mätmetoder finns strukturerade, systematiserade och analyserade. Ett sådant material ska vara informativt och överskådlig för de läsare som vill använda metoderna som redskap för prestationsutveckling inom idrott (idrottsaktiva, tränare, lärare etcetera).
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer