Forskningsprojekt: Engelskt uttal

Projektledare
Deltagare
Una Cunningham
Ewa Waniek-Klimczak, Engelska University of Lodz, Polen
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Detta är ett försök att beskriva engelskt uttal fonetiskt. Uttalet hos talare med svenska, polska, spanska, kinesiska och vietnamesiska som första språk beskrivs och jämförs.
Nyckelord
brytning, engelska, fonetik, foreign accent, phonetics, English
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Engelska
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer