Forskningsprojekt: Modellering av mikrostrukturutvecklingen hos mikrolegerade stål under varmdeformation

Projektledare
Linda Lissel
Deltagare
Göran Engberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Under varmvalsning av tunnplåt deformeras stora tjocka stålämnen till tunna långa band under upprepade deformationer. Vid varmvalsningen påverkas stålets mikrostruktur (inre uppbyggnad). Hur mikrostrukturen utvecklas under varmvalsningen påverkar i allra högsta grad egenskaperna hos den färdiga produkten. På SSAB tunnplåt i Borlänge valsas bland annat stål som legerats med en liten mängd specifika legeringselement, så kallade mikrolegerade stål. Dessa stål kräver att processen styrs så att legeringselementen utnyttjas optimalt för att i slutändan få en produkt med önskade egenskaper . I detta doktorandprojekt utvecklas fysikaliska modeller som i detalj beskriver stålets mikrostrukturutveckling vid varmdeformation. Modellerna kan sedan användas för att optimera varmvalsningsprocessen.
Nyckelord
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Jernkontoret
KK-stiftelsen
SSAB Tunnplåt AB
SSAB Tunnplåt AB
Publikationer