Forskningsprojekt: Grey Box Modellering för Reglering och Optimering av en Metallurgisk Process

Projektledare
Björn Sohlberg
Deltagare
Pär Samuelsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Detta är ett projekt inom tillämpad reglerteknik för processindustrin och syftar till att studera framtagning av matematiska modeller av s.k. distribuerade system. Projektet handlar om att med matematiska modeller beskriva temperaturen hos en process för framställning av stål.
För konstruktion av matematiska modeller kommer vi att använda metoden för grey box modellering. Anledningen är att detta projekt ger goda möjligheter att studera denna metod vid situationer när det finns partiell kunskap om processen, vilken delvis är osäker, samt att det inte är möjligt att utforma speciella experiment för att få mätdata utan man är tvungen att förlita sig till de mätdata som man kan få från drift av processen.
Modellen kommer att användas för simulering av produktionen av stål vilket kommer att vara till hjälp för processoperatören att analysera konsekvenser av olika produktionssituationer.
Nyckelord
Grey box modellering, Industriella processer, Reglerteknik, Grey box modelling, Industrial processes, Processcontrol
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Övrigt
Ämne
Elektroteknik
Finansiärer
KK-stiftelsen
Publikationer