Forskningsprojekt: Miljöhistoriska undersökningar av Vikingatida och medeltida boplatser i Island

Projektledare
Deltagare
Magnus Hellqvist
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Miljöhistoriska analyser och studier av vikingatida och medeltida boplatser i Island. Det rör sig om ett antal boplatser spridda över norra, västra och södra delen av Island.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Naturgeografi
Finansiärer
Publikationer