Forskningsprojekt: Miljöhistoriska studier av förhistoriska bosättningar i Mälardalsregionen

Projektledare
Magnus Hellqvist
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Miljöhistoriska undersökningar och geologisk detaljkartläggning (Landskpaanalys) i samband med arkeologiska utgrävningar på flera platser i Mälardalsregionen, främst Uppsala, Västmanlands och Örebros län. De platser som är aktuella i i dagsläget är i Uppland: Skuttunge, Nibble (Enköping), Årsta (Uppsala); Västmanland: Västra Skälby (Västerås); örebro: Sanna, Vintrosa.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Naturgeografi
Finansiärer
Publikationer