Forskningsprojekt: Förekomst och lokalisation av Vascular endothelial growth factor (VEGF) hos patienter med Restless legs syndrom (RLS) och Obstruktiv sömnapne syndrome (OSAS).

Projektledare
Deltagare
Britta Wåhlin-Larsson
Fawzi Kadi, Hälsoakademin Örebro universitet
Karin Piehl Aulin, Hälsoakademin Örebro universitet
Jan Ulfberg, Dalarnas Landsting Avesta Sömnlaboratorium
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Tidigare studier visar att det finns förändringar i muskulaturen hos patienter med RLS och OSAS. Dessa förändringar ses också hos personer som av olika anledningar utsätts för en hypoxi i skelett muskulaturen.
Syftet med denna studie är att titta efter ytterligare tecken på att förändringarna i muskulaturen kan bero på hypoxi.
Vascular endothelial growth factor (VEGF) är en känd tillväxtfaktor som i cellen induceras av hypoxi och som då genererar angiogenes.
Metod: att immunhistokemiskt analysera förekomsten och lokaliseringen av VEGF i skelett muskulaturen och dess kapillärnät.
Resultat: VEFG förekommer i skelett muskelns kapillärnätet hos båda patientgrupperna och även hos friska kontroller. Det förekommer i högre grad hos patientgrupperna.
Konklusion: fynden talar för att det förekommer hypoxi i muskulaturen hos patienter med RLS och OSAS eftersom VEGF är lokaliserat i muskelns kapillärnät.
Nyckelord
Vascular endothelial growth factor, VEGF, kapillärer, RLS, OSAS
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer