Forskningsprojekt: Muskel morfologi hos patienter med Restless legs syndrom

Projektledare
Britta Wåhlin-Larsson
Deltagare
Fawzi Kadi, Hälsoakademin Örebro universitet
Karin Piehl Aulin, Hälsoakademin Örebro universitet
Jan Ulfberg, Dalarnas landsting Avesta sömnlaboratorium
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Bakgrund: RLS är en fortfarande till stora delar en okänd sjukdom. Ett flertal studier indikerar att RLS är en ärftlig förändring hos patienter med en tidig sjukdomsdebut 4 16-20. Sekundär orsak sätt i samband med nervpåverkan och järnbrist 21. Trots att muskelvävnad är inblandad I symtombilden ärt inga studier gjorda för att se eventuella förändringar på metabolismen eller morfologin i skelettmuskulaturen.
Syfte: Eftersom symtomen är kopplade till en obehagskänsla djupt inne i muskulaturen är hypotesen att dessa obehag kan vara orsakade av en lokal hypoxi i muskulaturen vilket i så fall borde leda till en ökad kapillarisering.
Material: Tjugo patienter med diagnostiserad RLS i åldern 20 – 50 år samt en åldersmatchad kontrollgrupp.
Metod: Patienterna av båda kön samlades in konsekutivt vid Avesta Sleep Research Center. Diagnosen ställdes av en och samma läkare. Fysisk arbetskapaciteten bestämdes genom test på ergometercykel med kontinuerlig mätning av syreupptagningsförmågan.
Muskelbiopsi tog på samtliga deltagare i m anterior tibialis. Proverna frystes i -80 grader fram till analys.
Immunhistokemisk analys med infärgning med antikroppar gjordes för att bestämma fiber distributionen, fiberstorlek samt kapillariseringen av muskulaturen.
Resultat: Patientgruppen med RLS har signifikant lägre maximal syreupptagningsförmåga uttryckt i ml?min-1? kg-1 kroppsvikt samt en signifikant högre Body Mass Index (BMI) jämfört med kontrollgruppen Det var ingen signifikant skillnad gällande muskelns fibertyp distributionen och fiberstorleken.
Däremot fanns en signifikant skillnad på kapillärernas geometri d.v.s. kontaktytan mellan kapillärerna och muskelfibrerna var signifikant större hos patientgruppen jämfört med kontrollgruppen.
Konklusion: Fynden i vår studie visar en ökad geometri i skelettmuskeln hos patienter med RLS vilket kan indikera att de obehag som dessa patienter har kan orsakas av en lokal hypoxi.
Nyckelord
restless legs syndrome, muskel morfologi, kapillarisering
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer