Forskningsprojekt: Elektronisk kommunikation och "The Need for Speed"

Projektledare
Una Cunningham
Deltagare
Kristy Beers Fägersten
Elin Holmsten
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det alltmer globaliserade samhället har inneburit att företag och andra aktörer har förändrat sina strategier för kommunikation. Teknologiska innovationer har bidragit till denna förändring, och idag är elektroniska sätt att kommunicera, såsom e-post, videokonferenser, och chatt, etablerade verktyg i bland annat utbildningsväsendet och näringslivet. Dessa elektroniska verktyg har dessutom bidragit till att etablera engelska som ett utbrett globalt ”lingua franca”, dvs. ett språk som förenar människor med olika modersmål. Att använda lingua franca medför vissa språkliga begränsningar, och användningen av elektroniska medier medför också begränsningar för kommunikation. Det är dessa begränsningars betydelse för utvecklandet av kommunikativa strategier som detta projekt undersöker. Tre typer av elektroniskt medierad kommunikation undersöks. I ett samarbete med mellan Tension Graphics, Electronic Arts - Northern Europe Division, Conny Ericsson Försäljning, och Högskolan Dalarna, studeras elektronisk kommunikation i data-/videospel, försäljning och utbildning. Projektets huvudsakliga syfte är att undersöka hur språkliga och situationsberoende begränsningar i elektronisk kommunikation övervinns genom olika strategier för effektiv kommunikation. Dessa strategier kommer att sättas i ett socialt och kulturellt sammanhang. Särskilt studeras vad som händer med språket när ett högt tempo krävs, såsom i bilspelet Need for Speed, eller i en försäljningssituation där kunden snabbt behöver övertygas. I projektet kombineras kvalitativ och kvantitativ analys av data som baseras på texter från data- och videospel, inspelade försäljningsdialoger online, och webb-baserad undervisning.
Nyckelord
elektronisk kommunikation, spel, försäljning, utbildning, electronic communication, games, sales, education
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Engelska
Finansiärer
Conny Ericsson Försäljning AB
Electronic Arts - Northern Europe Division
Högskolan Dalarna
KK-stiftelsen
Tension Graphics
Publikationer