Forskningsprojekt: Närståendes upplevelser av alienation i relation till delaktighet i vård av personer med psykiska funktionshinder

Projektledare
Kim Lützén
Deltagare
Birgitta Andershed, Hälsoakademin Örebro universitet
Mats Ewertzon, Hälsa och samhälle HDa
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet ingår i Mats Ewertzons avhandlingsarbete och består av fyra delstudier. I delstudie 1 och 2 skapades och testades ett mätinstrument för att undersöka eventuellt samband mellan närståendes upplevelser av bemötande av personal inom den psykiatriska verksamheten och upplvelser av utanförskap (alienation).
Nyckelord
alienation, närstående, mätinstrument, psykiatrisk vård,, alienation, family involvement
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer