Forskningsprojekt: Vägprojektering för minskade drift- och underhållskostnader

Projektledare
Rolf Magnusson
Deltagare
Owen Eriksson
Karim Hawzheen
Ulf Isacsson, KTH
Jan Moberg, Vägverket
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Detta projekt syftar till att identifiera möjligheter att reducera drift- och underhållskostnaderna genom lämplig utformning av vägar av olika typ. Ett antal drift- och underhållsåtgärder kommer att studeras i fält för att få grepp på verkliga drift- och underhållskostnader. En analys av orsaker, åtgärdsfrekvens, arbetsomfattning, olika utföranden, kostnader, resultat och livslängd kommer att göras för några typvägar i olika delar av landet. En modell för projektering i investeringsskedet med särskilt perspektiv på drift och underhållskostnader som en del i anläggningens life cycle costs kommer att ställas upp och utvärderas. Projektet avser också att ge vägledning för val av lämpliga underhållsåtgärder, där nuvarande utformning försvårar möjligheterna att utföra drift- och underhållsåtgärder.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Vägteknik
Byggteknik
Informatik
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Nordiska Vägtekniska Förbundet
Vägverket
Vägverket
Publikationer