Forskningsprojekt: Olika metoder för dammbindning av grusvägar

Projektledare
Rolf Magnusson
Deltagare
Karin Edvardsson
Göran Gabrielsson, Vägverket
Ulf Isacsson, KTH
Jaro Potucek, Vägverket
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Olika metoder används idag för dammbindning av grusvägar. Kunskapen är klart otillräcklig vad gäller vilka dammbindningsmaterial som lämpar sig för olika grusmaterial och i fråga om metodernas livslängd och kostnader samt miljöeffekter. Syftet med projektet är dels att utvärdera egenskaperna hos material till grusslitlager och vilka dammbindningsmetoder som lämpar sig för olika material, dels att utveckla och utvärdera laboratoriemetoder för analys av material till grusslitlager. De metoder som kommer att användas är kunskapssammanställning, laboratorie- och fältförsök samt analys av livslängdskostnaden. Förväntade resultat är bättre metoder att analysera material till grusvägar och ett underlag för nya tekniska beskrivningar för förstärkning och underhåll av grusvägar. Projektet förväntas ge minskade livscykelkostnader för grusvägarna och bidra till en bättre miljö genom minskad dammbindning och mindre utsläpp av kemikalier i naturen.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Vägteknik
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Vägverket
Vägverket