Forskningsprojekt: Utveckling av analysmetod för simultan kvantifiering av tre antiretrovirala läkemedel i torkade blodfläckar.

Projektledare
Yngve Bergqvist
Deltagare
Mikaela Malm
Susanne Römsing
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Kunskap om läkemedelskoncentrationer kan vara av värde för patienter, speciellt i vissa grupper såsom för gravida kvinnor och barn. Om otillräcklig läkemedelskoncentration bestäms kan det återspegla en otillräcklig dos för patienten. Det kan också vara på grund av utebliven följsamhet med behandling. Flera andra skäl finns utöver dessa. Koncentrationsbestämning av antiretrovirala läkemedel kan också vara till hjälp att hindra resistensutveckling.
Nyckelord
ARV, HPLC, Filter papper, AIDS, HIV
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Kemi
Finansiärer
CKF
Högskolan Dalarna