Forskningsprojekt: Solvärmens genomslag på marknaden: En studie av samverkan i aktörskedjan slutkund - installatörsföretag - grossist - solvärmeföretag.

Projektledare
Annette Henning
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Marknadsintroduktionen av solvärmesystem hämmas idag inte i första hand av faktorer som alltför låg efterfrågan eller alltför högt pris, utan av att det saknas en fungerande samverkan mellan centrala aktörer. Detta är en avgörande problematik för solvärmeintroduktionen i Sverige som behöver studeras och åtgärdas. Målsättningen är mer specifikt att genom studier av aktörskedjan slutkund - installatörsföretag - grossist - solvärmeföretag skapa underlag för åtgärder som kan bidra till att dessa aktörers samverkan kring solvärmeförsäljningen avsevärt förbättras. Detta doktorandprojekt avslutades ofullbordat.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
FORMAS