Kurs VÅ3133

Att vårda personer med demens, VFU

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • planera och genomföra komplext omvårdnadsarbete utifrån ett professionellt förhållningssätt, vetenskap, evidens och beprövad erfarenhet i samverkan med andra yrkesgrupper och i enlighet med gällande lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter
  • skatta, bedöma och utvärdera omvårdnadsbehov och åtgärder utifrån gällande nationella kvalitetsregister
  • identifiera och bedöma omvårdnadsbehov för personer med demens utifrån förebyggande, hälsofrämjande och hållbar vård med ett personcentrerat förhållningssätt
  • initiera och genomföra kvalitetsutveckling i en tvärprofessionell samverkan utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • påvisa vårdpedagogisk förmåga i samband med kvalitetsutvecklingsarbete
  • kritiskt granska eget och andras professionella och empatiska förhållningssätt i yrkesutövandet samt kunna värdera behovet av kompetensutveckling.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Antagen till utbildningen Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård, samt genomgått kurserna Evidensbaserad vård och ledarskap, 7,5 hp - avancerad nivå och Vård och omsorg för personer med demens, 7,5 hp - avancerad nivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EPM
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Anmälan senast: 17 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Gabriella Engström