Kurs TY3006

Tyska: Språk och nya medier

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2019

Denna kurs ges på Avancerad nivå (f.d. D-nivå)

Du hittar mer information om kursen i kursrummet på fronter. Logga in som gäst (länken finns på www.du.se/tyska) och ta del av några de första uppgifterna redan före kursstart.
Inom kursen finns det träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider (via internet).

Inom kursen närmar sig studenterna utifrån olika perspektiv nätbaserad kommunikation och relaterar denna till olika forskningsriktningar inom språk och nya medier. I kursen studeras olika nätbaserade textsorter med särskild fokus på aspekten skriftlighet/muntlighet och vad det har för inverkan på interaktionen. Inom kursen behandlas språk inom flera typer av nätbaserad kommunikation, t ex diskussionsforum, SMS, chattar och bloggar, och studeras i ett kontrastivt perspektiv. Inom ramen för kursen genomför studenten en mindre empirisk studie på en egen korpus och tillämpar en relevant metod.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Språk:
Tyska
Behörighetskrav:
  • 90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H329T
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.