Kurs SR3009

Sexuell och reproduktiv hälsa

9 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 41, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa som en mänsklig rättighet i relation till olika perspektiv. Vidare att utveckla kunskaper inom reproduktionsendokrinologi, fosterutveckling, sexologi, gynekologiska tillstånd, sjukdomar och behandlingar utifrån barnmorskans profession, yrkesansvar och forskningsområde.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva och problematisera kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa som en mänsklig rättighet i relation till kultur, genus samt biopsykosociala och hållbarhetsperspektiv
 • problematisera åtgärder, med fokus på hälsofrämjande insatser, vid sexuellt överförbara sjukdomar mot bakgrund av gällande lagstiftning och risker för smittspridning och resistensutveckling
 • analysera betydelsen av hälsofrämjande arbete under den reproduktiva livscykelns faser med utgångspunkt i genus, sexualitet och samlevnad utifrån historiska, religiösa, kulturella, etiska och psykosociala perspektiv
 • identifiera problemområden och formulera relevanta frågeställningar som rör graviditet, spontan eller provocerad graviditetsavbrytande, sterilisering och infertilitet utifrån historiska, religiösa, kulturella, etiska och psykosociala perspektiv på sexualitet och samlevnad
 • redogöra för reproduktionsorganens anatomi och fysiologi i relation till närliggande organsystem, reproduktionsendokrinologi, bröstets anatomi och fysiologi samt kvinnors och mäns sexualfysiologi
 • redogöra för hur graviditet och infertilitet fastställs kliniskt samt hur spontan och provocerad abort samt sterilisering kan utredas, behandlas och genomföras
 • redogöra för placentans funktion, fostrets tillväxt och utveckling
 • redogöra för benigna och maligna gynekologiska förändringar, värdera hälsotillstånd och planera omvårdnad samt reflektera över påverkan på sexualiteten i ett livscykelperspektiv i samband med dessa tillstånd.
Startar och slutar:
v41, 2020 - v46, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Gävle
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 högskolepoäng inklusive 15 högskolepoäng examensarbete eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36B8
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 8, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa som en mänsklig rättighet i relation till olika perspektiv. Vidare att utveckla kunskaper inom reproduktionsendokrinologi, fosterutveckling, sexologi, gynekologiska tillstånd, sjukdomar och behandlingar utifrån barnmorskans profession, yrkesansvar och forskningsområde.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva och problematisera kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa som en mänsklig rättighet i relation till kultur, genus samt biopsykosociala och hållbarhetsperspektiv
 • problematisera åtgärder, med fokus på hälsofrämjande insatser, vid sexuellt överförbara sjukdomar mot bakgrund av gällande lagstiftning och risker för smittspridning och resistensutveckling
 • analysera betydelsen av hälsofrämjande arbete under den reproduktiva livscykelns faser med utgångspunkt i genus, sexualitet och samlevnad utifrån historiska, religiösa, kulturella, etiska och psykosociala perspektiv
 • identifiera problemområden och formulera relevanta frågeställningar som rör graviditet, spontan eller provocerad graviditetsavbrytande, sterilisering och infertilitet utifrån historiska, religiösa, kulturella, etiska och psykosociala perspektiv på sexualitet och samlevnad
 • redogöra för reproduktionsorganens anatomi och fysiologi i relation till närliggande organsystem, reproduktionsendokrinologi, bröstets anatomi och fysiologi samt kvinnors och mäns sexualfysiologi
 • redogöra för hur graviditet och infertilitet fastställs kliniskt samt hur spontan och provocerad abort samt sterilisering kan utredas, behandlas och genomföras
 • redogöra för placentans funktion, fostrets tillväxt och utveckling
 • redogöra för benigna och maligna gynekologiska förändringar, värdera hälsotillstånd och planera omvårdnad samt reflektera över påverkan på sexualiteten i ett livscykelperspektiv i samband med dessa tillstånd.
Startar och slutar:
v8, 2021 - v13, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Gävle)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 högskolepoäng inklusive 15 högskolepoäng examensarbete eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3769
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet