Kurs KI2001

Kinesisk modern litteratur I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • läsa och förstå korta litterära texter på kinesiska
  • använda ett utökat ordförråd inom relevanta ämnen
  • förklara åsikterna som uttrycks i texterna och diskutera deras teman
  • göra korta förberedda presentationer om texterna
  • skriva en enkel analys av litterära texter på kinesiska.