Kurs GSA2SE

Arbetsmetoder och utvärdering i socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade och vidgade kunskaper om teorier, perspektiv, arbetsmetoder och insatser för socialt arbete på individ- och familjenivå samt grupp- och samhällsnivå
 • redogöra för förebyggande socialt arbete
 • visa kunskap om olika utvärderingsmodeller i socialt arbete
 • visa kunskaper i olika vetenskapliga metoder för utvärdering av praktikanknutna projekt.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa teorier, perspektiv, arbetsmetoder och insatser för socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå i ett nationellt och internationellt perspektiv
 • visa förmåga att analysera teorier och kunna applicera dem på ett utvecklings- och förändringsarbete inom socialt arbete
 • visa förmåga att tillämpa resursfokuserade, förebyggande och stödjande arbetsmetoder och insatser i socialt arbete med beaktande av brukarperspektiv
 • visa förmåga att planera och utvärdera ett praktiskt projekt rörande socialt utvecklingsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt i att socialt arbete behöver bedrivas på olika nivåer i samverkan med människor och organisationer
 • reflektera över ett professionellt förhållningssätt och värdera olika teorier och arbetsmetoder i socialt arbete
 • reflektera över olika vetenskapliga metoder för utvärdering av praktikanknutna projekt
 • visa insikt i betydelsen av att utvärdera socialt arbete.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 50, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Organisation, grupp och samverkan, 15 hp, Socialrätt II, 7,5 hp, Missbruk och beroende, 7,5 hp och Familjeperspektiv på socialt arbete, 7,5.
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J47
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig