Kurs GSA2E3

Forskningsmetoder och vetenskaplighet i socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 51, 2024

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper om olika former av forskningsdesign och metoder vilka är lämpliga för kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt för forskning
  • visa fördjupade kunskaper om olika former av dataanalys som är lämpliga för kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt för forskning
  • beskriva styrkor och svagheter hos olika former av forskningsdesign och metoder

Färdigheter och förmåga


Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • sammanfatta kunskapsläget och identifiera ett problemområde med relevans för socialt arbete
  • formulera forskningsfrågor utifrån teori och tidigare forskning
  • välja en forskningsdesign som är lämplig för valda forskningsfrågor
  • planera en forskningsstudie med relevans för socialt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • presentera och försvara en forskningsplan vad gäller lämplighet och genomförbarhet
  • värdera en forskningsplan vad gäller tillförlitlighet och validitet/trovärdighet.
Startar och slutar:
vecka 51, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Introduktion till vetenskapligt arbete 7,5 hp, Socialpolitikens betydelse för socialt arbete 7,5 hp, Välfärdsinsatser och brukarperspektiv 15 hp, Försörjning, rehabilitering och aktivering i socialt arbete 7,5 hp, Perspektiv på våld 7,5 hp samt Utredning i socialt arbete 7,5 hp eller Arbetsmetoder i socialt arbete 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J4F
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Kevin McKee