Kurs GSA2AF

Examensarbete för socionomexamen

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2025

I kursen ingår att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete (examensarbete) under handledning. Detta arbete innebär att formulera en forskningsfråga, välja en relevant tolkningsram, tillämpa en relevant forskningsmetod, tillämpa etiska riktlinjer, samt att analysera och presentera resultat från det vetenskapliga arbetet. I kursen ingår även att kritiskt granska/opponera på ett vetenskapligt arbete genomfört av annan student.

Startar och slutar:
vecka 4, 2025 - vecka 13, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Organisation, grupp och samverkan 15 hp, Sociala exkluderingsprocesser 7,5 hp, Försörjning, rehabilitering och aktivering i socialt arbete 7,5 hp, Perspektiv på våld 7,5 hp samt Utredning i socialt arbete 7,5 hp eller Arbetsmetoder i socialt arbete 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KK3
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Zlatana Knezevic