Kurs GPR2X9

Det nutida Portugal: Litteratur och samhälle

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024


Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de avgörande historiska händelser (politiska och socioekonomiska) som format samhällsutvecklingen i Portugal under 1900-talet till idag
  • reflektera över Portugals samhällsutveckling i förhållande till omvärlden, samt i analysen inkludera genus och postkoloniala aspekter
  • genomföra litterära textanalyser som problematiserar verkens innehåll och relaterar till deras historiska och sociokulturella kontext
  • söka, samla, tolka och sammanställa relevant information i egen muntlig och skriftlig produktion på portugisiska.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Portugisiska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav :
  • 30 hp inom huvudområdet portugisiska
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JFE
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Mario Semiao