Kurs GPR256

Portugisiska: Kandidatexamensarbete

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursen ges på halvfart (15 hp) och innehåller skrivandet av en vetenskaplig studie om c:a 6000 - 10 000 ord utifrån en väl avgränsad litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig problemställning med direkt anknytning till portugisiskspråkig litteratur eller det portugisiska språket (se Kursplan). Uppsatsens inriktning väljs i samråd med handledaren. Endast områden vars handledning kan ges av handledare med forskningskompetens i ämnet kan komma i fråga. Schemalagda obligatroriska seminarier sker i mindre grupper online (inga fysiska träffar) med programmet Zoom. Vid kursens slut ventileras det färdiga examensarbetet i form av att kursdeltagarna opponerar på varandras uppsatser. För mer information kontakta: Chatarina Edfeldt ced@du.se
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Portugisiska, kan komma att ges på Svenska
Behörighetskrav :
  • 105 hp inom huvudområdet Portugisiska, inklusive kurserna Portugisiska: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande, 7,5 hp och Portugisiska: Vetenskaplig specialisering och fördjupning, 7,5 hp på grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3H2U
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Chatarina Edfeldt