Kurs GNV396

Teknik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-6

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 24, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande kunskaper i teknik passande för undervisning i förskoleklass och årskurs 1-6,
  • diskutera och problematisera centrala samband mellan teknik, människa, samhälle och natur i aktuella och historiska sammanhang,
  • tillverka och utvärdera tekniska konstruktioner,
  • tillämpa styrning av tekniska artefakter genom enkel programmering samt reflektera över hur programmering kan användas i undervisningen,
  • diskutera elevers lärande, intressen och begreppsbildning i teknik,
  • planera och reflektera över undervisning i teknik utifrån styrdokument och ämnesdidaktisk litteratur,
  • diskutera och problematisera bedömning och betygsättning för att utveckla elevers lärande i teknik.
Startar och slutar:
vecka 24, 2024 - vecka 33, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JYK
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet