Kurs GLP29U

Inspelning i studio för Musik- och ljuddesign

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för inspelningsstudions uppbyggnad och funktioner
  • skriftligt redogöra för ljudteknikers och musikproducenters roller i inspelningsprocessen
  • planera, genomföra och redovisa en flerkanalsinspelning i studio med akustiska musikinstrument.