Kurs GKI2QA

Kinesiska: Kandidatexamensarbete

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • systematiskt redogöra för ett valt forskningsområde inom antingen kinesisk litteratur, lingvistik, kulturella studier, kinesiskt samhälle eller att lära/undervisa kinesiska som andraspråk
  • definiera en frågeställning inom detta forskningsområde
  • framställa en studieplan som kan fullföljas på ett självständigt sätt inom en bestämd tidsperiod
  • utföra en studie med ett lämpligt val av forskningsmetod och teoretisk tillämpning
  • skriftligt presentera och argumentera för sina resultat på ett korrekt akademiskt språk
  • framställa ett färdigt examensarbete, på kinesiska eller engelska, och använda korrekt formalia
  • presentera och argumentera för sin studie med hög kommunikativ kompetens
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Kinesiska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav :
  • 165 hp på grundnivå, varav 90 hp inom huvudområdet kinesiska, inklusive kurserna Kinesiska i tal och skrift IV, 15 hp och Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande, 7,5 hp samt tre av följande kurser: Kinesisk modern litteratur I, 7,5 hp; Kinesisk lingvistik, 7,5 hp; Kinesisk traditionell filosofi, 7,5 hp; Kinesiska: Det kinesiska samhället, 7,5 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3H5D
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig