Kurs GKI2MY

Kinesiska II med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i det kinesiska språket, vilket förbereder den studerande inför kommande profession som språklärare. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmåga att reflektera över det egna lärandet.