Kurs GIT2GW

Italienska C: Italiensk språkvetenskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala språkvetenskapliga teorier och metoder
  • diskutera strukturen hos det moderna italienska språket, särskilt morfologin och syntaxen, och ur ett kontrastivt perspektiv för de romanska språken
  • redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp inom följande språkvetenskapliga områden: semantik, pragmatik, textlingvistik och sociolingvistik
  • reflektera över grundläggande frågor som driver modern språklig forskning
  • självständigt genomföra ett småskaligt språkligt analysprojekt inom området italiensk lingvistik och presentera detta muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Italienska
Behörighetskrav:
  • Italienska B: Grammatik och skriftlig produktion, 7,5 hp, Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap, 7,5 hp, Italienska B: Litteraturhistoria med textanalys, 7,5 hp och Italienska B: Italienska förr och nu, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3A35
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig