Kurs GIH2X3

Träningslära för tävlingsinriktad idrott

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 8, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och diskutera idrottsvetenskap med fokus på träningslära ur ett historiskt utvecklingsperspektiv
  • redogöra för och diskutera principer för träning av styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet samt principer för uppvärmning och återhämtning för tävlingsinriktad idrott
  • utifrån vetenskaplig grund inom området välja övningar och designa ett träningspass med syfte att träna någon av de fysiska kvaliteterna styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet för tävlingsinriktad idrott
  • tillämpa principerna för genomförande av en krav- och kapacitetsanalys inom en given idrottsgren
  • utifrån vetenskaplig grund inom området skapa, presentera, argumentera för och kritiskt granska en tävlingsinriktad träningsplanering för en specifik målgrupp eller individ
  • delta i, instruera och utvärdera träningspass för tävlingsinriktad idrott kopplade mot specifika träningsmål.
Startar och slutar:
vecka 8, 2023 - vecka 17, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Tillämpad anatomi och idrottsfysiologi, 15 hp
Anmälningskod:
HDA-V3EAK
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Anders Hurtig