Kurs GIH2QL

Motorisk kontroll, lärande och utveckling med didaktisk inriktning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • planera och genomföra träning vars syfte är att utveckla människans allsidiga rörelsekunnande
  • analysera olika rörelsekulturer ur ett normkritiskt perspektiv och problematisera föreställningar om kroppen som objekt såväl som subjekt
  • med goda rörelsekvaliteter delta i olika rörelseaktiviteter med relevans för tränaryrket samt problematisera den egna lärprocessen med utgångspunkt i olika teorier och modeller om motoriskt lärande, kontroll och utveckling
  • redogöra för och använda olika metoder för rörelseanalys inom idrott och fysisk aktivitet
  • redogöra för, använda samt diskutera bedömning för lärande av rörelseförmåga inom idrott och fysisk aktivitet.
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3DFS
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Frej Hallgren