Kurs GIH2DB

Biomekanik (Judo)

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 42, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

  • redogöra för krafter, hävarmar och vridande moment i ett statiskt jämviktsystem
  • redogöra för yttre krafters storlek och riktning, utfört arbete, effektutveckling och tröghetsmoment under utförande av fysisk aktivitet
  • visa förmåga att analysera rörelseformer utifrån biomekaniska principer.
Startar och slutar:
v42, 2020 - v48, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H363J
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.