Kurs GFÖ2FF

Vetenskap och metod I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Kursen behandlar grundläggande frågor inom samhällsvetenskaplig forskning med särskild inriktning på organisations- och företagsaspekter.

Med hjälp av teoretiska ramverk och begrepp introduceras ett vetenskapligt förhållningssätt. I småskaliga forskningsprojekt tillämpas ansatser och metoder för att lösa företagsekonomiska problem.

Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 15 hp i företagsekonomi grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H38V8
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig