Kurs GFÖ2FF

Vetenskap och metod I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursen behandlar grundläggande frågor inom samhällsvetenskaplig forskning med särskild inriktning på organisations- och företagsaspekter.

Med hjälp av teoretiska ramverk och begrepp introduceras ett vetenskapligt förhållningssätt. I småskaliga forskningsprojekt tillämpas ansatser och metoder för att lösa företagsekonomiska problem.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 15 hp i företagsekonomi grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36EG
Huvudområde:

Start vecka 3, 2021

Kursen behandlar grundläggande frågor inom samhällsvetenskaplig forskning med särskild inriktning på organisations- och företagsaspekter.

Med hjälp av teoretiska ramverk och begrepp introduceras ett vetenskapligt förhållningssätt. I småskaliga forskningsprojekt tillämpas ansatser och metoder för att lösa företagsekonomiska problem.

Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 15 hp i företagsekonomi grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V36PR
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.