Kurs GFÖ2B7

Vetenskap och metod II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 9, 2020

Kursen inleds med en genomgång av olika vetenskapliga skolbildningar. Även principerna för vetenskaplig publicering samt etiska och samhälleliga aspekter av företagsekonomisk forskning behandlas. Vidare får studenterna själva träna sig i att genomföra tolkningar och analyser av olika datamaterial utifrån olika ansatser och modeller. Utifrån de erhållna kunskaperna och en egen litteraturgenomgång ska studenterna själva utarbeta en problemställning samt förseslå en plan för en vetenskaplig undersökning i syfte att besvara problemställningen. Den sistnämnda uppgiften ska skriftligt dokumenteras enligt vetenskapliga principer. Studenterna får därefter kritiskt granska och genomföra opposition på varandras arbeten.
Startar och slutar:
v9, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kurser motsvarande 120 hp varav 60 hp på grundnivå i företagsekonomi varav 7,5 hp Vetenskap och metod I eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34LZ
Huvudområde: