Kurs GFÖ225

Koncernredovisning och revision

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder inom koncernredovisning och revision. Kursen utgörs av tre huvudteman: koncernredovisning, koncernredovisning ur ett analysperspektiv och revision. Koncernredovisningstemat utgörs av en genomgång av gällande lagregler, normer, praxis samt generella principer inom koncernredovisningsområdet. Genomgången syftar till att skapa förståelse för koncernredovisningens motiv och syfte samt skillnaden mellan juridiska personers och koncerners räkenskaper. I nästa tema diskuteras hur ett koncernbokslut kan analyseras finansiellt och vilka fallgropar som finns. Slutligen diskuteras revision ur olika perspektiv.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Organisation och marknadsföring A 15 hp, Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp, Redovisning B 7,5 hp, Ekonomistyrning B 7,5 hp, Organisation B 7,5 hp samt Metod 7,5 hp skall ingå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3555
Huvudområde: