Kurs GEG2JT

Fördjupningsprojekt inom energiteknik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Det övergripande målet med projektarbetet är att studenten inom givna ramar ska utföra ett arbete av utvecklingskaraktär och därigenom tillämpa tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter samt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper inom området energiteknik. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera ett vetenskapligt intressant område att undersöka och med stöd av handledare formulera ett forskningsproblem.
  • Utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt färdigställa ett skriftligt arbete i energiteknik
  • Kritiskt och systematiskt inhämta och bearbeta information från relevant litteratur.
  • Välja metod och reflektera över valet utifrån vetenskaplighet.
  • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
  • Kritiskt och systematiskt granska och värdera eget och andras arbete med hänsyn till vetenskapliga aspekter och kommunicera resultatet i dialog med andra.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Aktiva elnät, 7,5 hp grundnivå, Elkraftteknik 7,5 hp grundnivå, Förnybar kraftgenerering 7,5 hp grundnivå och Industriell värmeteknik 7,5 hp grundnivå
  • Hållbara energisystem, 10 hp, grundnivå
Anmälningskod:
HDA-V3GWS
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88