Kurs GDT2Y3

Etisk hackning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Kursen börjar med en kort beskrivning av viktiga koncept som behövs för etisk hackning, såsom operativsystem, mjukvaror, nätverksprotokoll, nätverksfunktioner, virtualisering, datormoln och hur cyberattacker kan genomföras.

Moment som behandlas är spaning och informationssökning samt kartläggning av målets it-system. Nätverksscanning av målets datanätverk och nätverkstjänster efter sårbarheter beskrivs.

Kursen beskriver hur sårbarheter i OS, applikationer, protokoll och nätverksfunktioner kan identifieras och nyttjas för att eskalera privilegier, exfiltrera data eller ställa till skada.

Kursen beskriver vidare hur man skyddar it-system mot attacker, samt incidenthantering och lösningar som kan upptäcka intrång.

Enklare krypteringsalgoritmer, reverse engineering av mjukvara och hur malware fungerar behandlas även i kursen.

Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 60 hp i huvudområdet Mikrodataanalys inklusive Skriptprogrammering, 7,5 hp, Datakommunikation 2, 7,5 hp och Dynamiska Webbapplikationer, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3ELH
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 3, 2024

Kursen börjar med en kort beskrivning av viktiga koncept som behövs för etisk hackning, såsom operativsystem, mjukvaror, nätverksprotokoll, nätverksfunktioner, virtualisering, datormoln och hur cyberattacker kan genomföras.

Moment som behandlas är spaning och informationssökning samt kartläggning av målets it-system. Nätverksscanning av målets datanätverk och nätverkstjänster efter sårbarheter beskrivs.

Kursen beskriver hur sårbarheter i OS, applikationer, protokoll och nätverksfunktioner kan identifieras och nyttjas för att eskalera privilegier, exfiltrera data eller ställa till skada.

Kursen beskriver vidare hur man skyddar it-system mot attacker, samt incidenthantering och lösningar som kan upptäcka intrång.

Enklare krypteringsalgoritmer, reverse engineering av mjukvara och hur malware fungerar behandlas även i kursen.

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 60 hp i huvudområdet Mikrodataanalys inklusive Skriptprogrammering, 7,5 hp, Datakommunikation 2, 7,5 hp och Dynamiska Webbapplikationer, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GJ7
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig