Kurs GBQ36E

Arbetsplatsförlagd bildproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
  • reflektera över skillnaderna mellan att studera bildproduktion och att vara yrkesverksam inom medieproduktionsområdet
  • föra resonemang om yrkesetiska frågor kopplade till projektarbete i branschkontext
  • diskutera sina personliga förutsättningar för att kunna fungera professionellt i olika roller inom relevant bransch
  • analysera och problematisera sitt projektarbete i en kort audiovisuell reflektion.