Kurs GBQ2AY

Digital efterbearbetning av ljud och bild

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och tillämpa grundläggande principer bakom digital efterbearbetning av rörlig bild
 • redogöra för och tillämpa grundläggande principer bakom digital efterbearbetning av ljud inom filmproduktion
 • redogöra för den rörliga bildens narrativa funktioner
 • redogöra för ljudets narrativa funktioner
 • hantera programvara för digital bearbetning av rörliga bilder och ljud
 • tillämpa komprimering av ljud och video på ett korrekt sätt
 • redogöra för arbetsflödet vid efterbearbetning av filmproduktion
 • redogöra för och tillämpa grundläggande färgteori
 • aktivt medverka vid efterbearbetningen av en kort filmproduktion
 • redogöra för teknisk standard gällande ljud och bild för material som publiceras i olika visningsfönster
 • visa samarbetsförmåga i en arbetsgrupp.