Kurs GAR39M

Ekokritik och miljöaspekter i arabisk litteratur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten på arabiska kunna:

  • redogöra för olika aspekter och strömningar inom det ekokritiska fältet
  • diskutera funktionen av miljö- och naturbeskrivningar i arabisk litteratur och poesi
  • analysera ett urval texter utifrån ekokritiska perspektiv
  • självständigt välja och utforska en aspekt av ekokritik med koppling till arabisk litteratur och presentera sina resultat
  • visa förmåga att göra kopplingar mellan kursens teoretiska innehåll och samtida händelser med fokus på miljö.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Arabiska
Behörighetskrav :
  • Arabiska V, 15 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3K23
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig