Kurs GAR38L

Arabiska III

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • konversera på modern standardarabiska (MSA) runt välkända/förberedda ämnen av olika slag
  • läsa och diskutera kortare litterära texter, dikter och nyhetsartiklar på MSA
  • med korrekta termer göra enklare grammatiska analyser på MSA
  • med korrekta termer göra enklare litterära analyser
  • skriva kortare texter om bekanta ämnen på korrekt MSA
  • urskilja utmärkande särdrag i de syriska och egyptiska dialekterna i jämförelse med MSA och med grundläggande språkvetenskapliga termer beskriva detta
  • använda arabiska uppslagsverk och lexikon och med stöd av aktuell forskning i korthet redogöra för hur dessa har utvecklats.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav :
  • Arabiska II, 15 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3K26
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig