Kurs FÖ3042

Företagens samhällsansvar i ett internationellt perspektiv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

I kursen behandlas och diskuteras utvecklingen av centrala begrepp och skolbildningar inom området för CSR. Vidare behandlas hur CSR tillämpas och vilken roll CSR har kopplat till sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar i ett internationellt perspektiv. I kursen ingår även att genomföra en analys av en organisations arbete med sitt sociala ansvarstagande.

Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H355Y
Huvudområde: