Kurs FÖ3040

Studier i International Human Resource Management

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2021

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • förklara betydelsen av International Human Resource Management (HRM), (1)
 • förklara det analytiska bidraget av olika teoretiska perspektiv som tillämpas i studier av International HRM. (2)
Kompetens och färdigheter
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • analysera, diskutera och presentera, muntligt och i skrift, relevanta vetenskapliga texter inom forskningsfältet International HRM, (3)
 • identifiera och utvärdera strategiska och operationella utmaningar som HR-personal möter i transnationella organisationer, (4)
 • kritiskt granska och utvärdera internationellt och strategiskt personalarbete, vilket inkluderar identifiering av kontextuella faktorer (ekonomiska, institutionella och kulturella) som internationella HR-personal behöver ta hänsyn till i sitt beslutsfattande. (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa kritisk medvetenhet om globaliseringens konsekvenser för utformningen av policys och praktiker i internationellt personalarbete, (6)
 • visa kritisk medvetenhet om hur lokala variationer i sociala och ekonomiska förutsättningar påverkar hanteringen av arbetskontrakt, (7)
 • visa kritisk medvetenhet om hur beslut som fattas av internationella HR-personal påverkar olika intressentgrupper, och i detta även kunna överväga etiska aspekter. (8)
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39TE
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 45, 2022

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • förklara betydelsen av International Human Resource Management (HRM), (1)
 • förklara det analytiska bidraget av olika teoretiska perspektiv som tillämpas i studier av International HRM. (2)
Kompetens och färdigheter
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • analysera, diskutera och presentera, muntligt och i skrift, relevanta vetenskapliga texter inom forskningsfältet International HRM, (3)
 • identifiera och utvärdera strategiska och operationella utmaningar som HR-personal möter i transnationella organisationer, (4)
 • kritiskt granska och utvärdera internationellt och strategiskt personalarbete, vilket inkluderar identifiering av kontextuella faktorer (ekonomiska, institutionella och kulturella) som internationella HR-personal behöver ta hänsyn till i sitt beslutsfattande. (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa kritisk medvetenhet om globaliseringens konsekvenser för utformningen av policys och praktiker i internationellt personalarbete, (6)
 • visa kritisk medvetenhet om hur lokala variationer i sociala och ekonomiska förutsättningar påverkar hanteringen av arbetskontrakt, (7)
 • visa kritisk medvetenhet om hur beslut som fattas av internationella HR-personal påverkar olika intressentgrupper, och i detta även kunna överväga etiska aspekter. (8)
Startar och slutar:
v45, 2022 - v2, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3BQU
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig