Personlig presentation av Mårten Hugosson

Docent företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor företagsekonomi inr organisation o ledarskap
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Publikationer