Kurs BY1061

Installationsteknik och dimensionering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Det övergripande målet me kursen är att studenten ska skaffa sig kunskaper och färdigheter om systemuppbyggnad och funktion för anläggningar för uppvärmning, tappvarmvatten, vatten, avlopp och ventilation i byggnader.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vad som styr det termiska inomhusklimatet
 • redogöra för hygieniska krav på inomhusmiljö och luftkvalitet
 • beskriva uppbyggnad av och material för vatten- och avloppssystem i byggnader
 • beskriva funktion och material för olika typer av värmesystem och kylsystem
 • dimensionera värmesystem för rätt klimat
 • beräkna effekt och energibehov för uppvärmning och tappvarmvatten
 • beskriva funktion och material för olika typer av ventilationssystem
 • dimensionera ventilationskanaler enligt normer
 • framställa installationsritningar och visa förståelse för dem
 • redogöra för normer som styr installationer i byggnader
 • arbeta självständigt och skriftligt redovisa ett installationsprojekt
 • utvärdera installationssystems prestanda ur hållbarhetsperspektiv
Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Byggfysik, 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V36ZD
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig